Allt ljus på Galleri Upsala

Vi organiserar en utställning på Galleri Upsala som börjar på Halloween (31 oktober) och kör tills 5 november under titeln ”Allt ljus på Galleri Upsala”.
Vi ska visa
– bilder av några konstnärliga sammanhängande röntgendiffraktion bilder
– stroboskopisk belysning och höghastighetsfotografering
– protein och DNA smycken
– 10000 watt av volfram halogenljus
– levande fotosyntetisk plankton (synecococcus och Prochlorococcus marinus)


http://frozentime.se/ljus/