April månads molekylsmycke – Loratadin

Loratadin – en antihistaminmolekyl

Så här i pollentider är det väl perfekt med ett halsband med en antihistaminmolekyl, loratadin.

Loratadin är den aktiva substansen i läkemedlet Clarityn.