SPR sensorgram

Kavajnål/brosch med ett SPR sensogram i silver 925.

Ett sensorgram för ytplasmonresonans (SPR) kan avslöja om det finns bindning mellan en analyt (t.ex. antikropp) och en ligand (t.ex. protein) och om bindningen är specifik.

– Nr. 419
SPR sensorgram i silver 925
Visa i webbshop