Livets träd i silver 925

Livets träd är ett nytt silverhalsband i min webbshop.

   

Livets träd visar hur organismer är släkt med varandra. Släktskapen presenteras i form av fylogenetiska träd. Grenarna motsvarar utvecklingslinjer, och grenarnas spetsar representerar grupper av organismer.