Nobelprissmycken 2023

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2023 tilldelades Katalin Karikó och Drew Weissman ”för deras upptäckter rörande nukleosidbasmodifieringar som möjliggjorde utveckling av effektiva mRNA-vacciner mot covid-19”.

Årets pristagarna upptäckte att basmodifierat mRNA kan användas för att blockera aktivering av inflammatoriska reaktioner och öka proteinproduktionen när mRNA levereras till celler. Nukleosidbasen uridin modifierades till pseudouridin.

Nobelprissmycke i fysiologi/medicin är pseudouridinmolekylen i silver 925 med syreatomerna som silverkulor och de två kväveatomerna som 18K guldkulor.

 

 

Nobelpriset i fysik år 2023 tilldelades Pierre Agostini, Ferenc Krausz och Anne L’Huillier ”för experimentella metoder som genererar attosekundpulser av ljus för studier av elektrondynamik i materia”.

Årets pristagare belönas för sina experiment där de visat på ett sätt att tillverka ljusblixtar som varar så kort tid att de mäts i attosekunder. De har gett oss nya metoder för att studera vad som händer inuti atomer och molekyler.

Nobelprissmycke i fysik är symbolen för attosekund i silver 925. Elektroner som kretsar runt atomkärnan, här en oxiderad silverkula.

 

 

Nobelpriset i kemi år 2023 tilldelades Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus och Aleksey Yekimov ”för upptäckt och syntes av kvantprickar”.

Årets pristagare upptäckte och utvecklade den storleksberoende kvanteffekten. Kvantprickar har många spännande och speciella egenskaper, framför allt kan de få helt olika färg enbart beroende på vilken storlek de har. Ju mindre partiklarna är, desto blåare blir ljuset som de absorberar.

Nobelsmycke i kemi är emaljerade silverkulor i olika storlekar, från blått till rött.