Silversmycke med Fibonacciaspiral & Gyllene spiral.

Fibonacciaspiralen & Gyllene spiralen som ett silversmycke finns nu i min webbshop.

 

 

Fibonaccital är tal där varje tal är summan av de två föregående fibonaccitalen; 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…

En fibonaccispiral börjar med en rektangel som är uppdelad i 2 rutor. I varje steg läggs en kvadrat med längden på rektangelns längsta sida till rektangeln.

Fibonaccisekvensen är relaterad till det gyllene snittet. Det gyllene snittet är en matematisk konstant ​​≈1.618. En rektangel vars sidor förhåller sig till det gyllene snittet kallas den gyllene rektangeln. En gyllene rektangel kan delas in i en kvadrat och en mindre gyllene rektangel. Genom att upprepat dela upp den mindre rektangeln på samma sätt får man en figur i vilken den s.k. gyllene spiralen, kan ritas in.

Fibonaccitalen förekommer i spiralstrukturer i naturen.

     

Antalet spiraler räknat motsols respektive medsols utgör i sådana strukturer två efterföljande Fibonaccital.