Skeppskajens marknad i Uppsala, 2 september 2023

Den 2 september, kommer jag att vara en av 50 konstnärer på Skeppskajens marknad i Uppsala.

Skeppskajen är namnet på en ny stadsdel som växer fram och länkar samman industristan med city.