Nobelprissmycken 2022

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2022 tilldelades Svante Pääbo för hans upptäckter rörande utdöda homininers arvsmassa och människans evolution”.

Svante Pääbo kartlade genomet hos Neandertalare genom att sekvensera mitokondrie DNA, mtDNA, ur benbitar från Neandertalmänniskan. mtDNA är en liten cirkulär kromosom som finns inuti mitokondrien.

Årets nobelprissmycke i fysiologi/medicin är därför ett mtDNA-halsband. mtDNA brukar illustreras som en tjock ring med dubbelsträngat DNA, högervridet runt ringen.

 

Nobelpriset i fysik år 2022 tilldelades Alain Aspect, John Clauser och Anton Zeilinger för experiment med sammanflätade fotoner som påvisat brott mot Bell-olikheter och banat väg för kvantinformationsvetenskap”.

Årets nobelprissmycke i fysik är ’Två partiklar med sammanflätade fotoner’ som en kavajnål/brosch. De två partiklarna har inte något bestämt tillstånd innan de mäts. Båda partiklarna är grå, utan hemlig information, ända tills någon tittar på en av dem. Slumpen avgör vilken som blir röd/gul och vilken som blir grön/blå. En kan visa sig vara grön/blå. Omedelbart får då den andra partikeln den motsatta färgen.

 

Nobelpriset i kemi år 2022 tilldelades Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal och K. Barry Sharpless ”för utveckling av klickkemi och bioortogonal kemi”.

Klickkemi är ett nytt och systematiskt sätt att bygga molekyler genom att “klicka ihop” molekylära byggstenar.

Årets nobelprissmycke i kemi är ett Triazol-halsband, klickkemins kronjuvel. Resultatet från den kopparkatalyserade azid-alkyn cykloadditionen.